20120618-015345.jpg

Inte vårt ägg, svårt att fota nämligen då rummet måste vara mörkt vid lysningen.

Och jag är så lycklig för jag har äntligen lärt mig hur man lyser äggen! Man tar en stark men helst inte värmealstrande lampa och lyser på ägget. Man kan forma handen runt lampan och ägget så att ljuset koncentreras. Beroende på när i processen man tittar får man så klart se olika saker och så här sent är det både blodkärl och rörelser. Det är så häftigt, som ett ultraljud. 7 av de 8 äggen har en kyckling i sig. Ett ägg har inte utvecklats. Jag hoppas att de alla kommer till världen på torsdag. De får stanna kvar i kläckaren i 2-3 dygn eller tills alla är kläckta och de är torra. De lever på gulesäcken den första tiden och det är viktigt att inte öppna och släppa ut värmen och fukten. Dessa äggen kommer från en gård där de har gula, röda, bruna och svarta höns. Hoppas på, för oss, nya färger och många hönor!

20120618-013551.jpg

20120618-013616.jpg

Här ser man lite strimmor vilket är blodkärl.

20120618-013702.jpg

20120618-013638.jpg

Äggets olika faser
  1. Friskt ägg.
  2. Obefruktat ägg efter ca 1 vecka (s k klarägg).
  3. Död grodd efter ca 1 vecka. (observera ett mörkt streck)
  4. Död grodd efter 1-2 veckor (observera mörk blodring)
  5. Dött foster efter ca 2 veckor (observera mörkt parti med klara kanter).
  6. Levande grodd efter ca 1 vecka (observera blodkärl i den s k ”spindeln”).
  7. Levande foster efter ca 2 veckor (observera blodkärl och mörkt parti).
  8. Levande foster efter ca 3 veckor (helt mörkt) för stor luftblåsa.
  9. Dito med för liten luftblåsa.
  10. Dito med lagom luftblåsa. //Källa Hanegället
Fostertillväxt

Embryot utvecklas i groddskivan ovanpå äggulan.

38 timmar Hjärtat har utvecklats så att dess pulserande rörelser kan iakttas.
3:e dygnet Början till såväl vingarnas och benens utveckling
4:e dygnet Gulan genomträngd av små röda blodkärl. Dessa kärl hämtar näring från gulan till fostret.
4-5:e dygnet Fortsätter utvecklingen av de redan anlagda organen.
6-7:e dygnet Vingar och ben börjar utvecklas. Munöppningen börjar formas till en näbb, och kroppens yta visar anlag till fjädrar.
8:e dagen Fjäderanlagen syns tydligt.
9:e dagen Fågelns konturer börjar ta form.
13:e dagen Fjäderpapiller över hela kroppen. Hornfjäll och klor på fötterna har börjat att utvecklas.
15:e dagen Skelettet färdigutvecklat. Näbben har fått en hård spets, äggtanden
19:e dagen Förbrukat det mesta av gulans näring som dras in i bukhålan, s k gulesäcken.
21:e dagen Kycklingen petar hål på skalhinnan för att nå luftblåsan. I detta stadium börjar kycklingen andas med lungorna. Den fyller lungorna med luft, så att den blir stark nog att bräcka skalet med ”äggtandens” hjälp. När skalet bräcks, upphör navelcirkulationen.

Den mest kritiska perioden av ruvningen är mellan 18:e och 21:dygnet. Gulesäcken skall dras in ordentligt, kycklingen ska få hål på skalhinnan för att komma åt luftblåsan, den måste dessutom vara tillräckligt stark för att bräcka skalet. Ligger den då fel i ägget kan den inte komma åt luftblåsan. Luftfuktigheten är därför A och O de sista två-tre dagarna. Är luften för torr kan kycklingen torka fast i skalhinnan. Om luftfuktigheten varit för hög kan kycklingen drunkna och i luftblåsan kan det finnas för lite luft då luftblåsan är för liten.

Läs om äggets olika faser här, under avel och kycklingar.