Har ni också ställen,
vråar bland tankarna,
dit ni helst inte går
där det ligger taggar och skaver lite
trots att ni gjort allt ni kan för att älska, glömma  och förlåta

Fläckar som börjar klia
och du måste klia
fast det svider
fast det bränner
och blöder

Händelserna, orden, handlingarna som fortfarande söker dig
trots att tiden har gått

Det enda som hjälper är att kunna känna att man har gjort så gott man förmår
så ljusnar minnet
så bleknar ärret
till slut

work hard and be nice to people
this to shall pass