20120223-125050.jpg

Vi bor tydligen på historisk mark!

Fornlämning
Arbetena sker inom Årups bytomt registrerad som fornlämning nr 28 i Billeberga socken – se bilaga nr 1. En bytomt är det område inom vilkens en bys bebyggelse låg från medeltid och fram till skiftesreformen i början av 1800-talet och inom vilket medeltida lämningar efter densamma kan finnas kvar.

Länsstyrelsens bedömning
Enligt Länsstyrelsens bedömning är risken att de arbeten som planeras ska komma att beröra fornlämningar begränsad varför det kan ske under sk anmälningsplikt.

Hade inte en aning om detta men det var ju spännande! Tänker på hur det såg ut på den tiden, vem som bodde här och hur dom utnyttjade ån. Det är väl säkert därför de hade sin by här, för att det ligger precis vid Braån.
Tur att vi ändå fick lov att bygga. Nu ska vi bara få bygglovet från Kommunen också.

Annonser