Åkte förbi en blomsteraffär efter tentan och köpte en rosa julstjärna (premiär, aldrig köpt julstjärna innan!) och en vit hyacint. Sedan åkte jag hem och deckade på soffan. Efter en tupplur satte jag hyacinten i en liten sockerskål med lite mossa, tände ljusen och kände att det blev lite mysigt med små medel. Ljusbågen och stjärnan utan ljus satte jag upp igår.

20111202-163510.jpg

20111202-163549.jpg
Hur det gick med tentan i allmän rättslära? Hur frågorna kändes? Jag ska ge er en inblick. Nedan frågor svarade vi på mellan 8-13. Jag satt in i det sista. Tyckte att jag hade tur med frågorna så nu hänger det på analyserna. Svaret kommer 23 december. Bara att hålla tummen!

Fråga 1. (20p)
A. Redogör för den kritiska rättsvetenskapens utgångspunkter och syften. (3p)
B. På vilket sätt skiljer sig den kritiska rättsvetenskapen från den traditionella? (3p)
C. Redogör för tre olika metoder man kan använda sig av för att bedriva kritisk rättsvetenskap. (6p)
D. Texten nedan är ett utdrag ur Högsta domstolens domskäl i målet NJA 2005 s 805. Lyft fram de frågor som enligt dig skulle lämpa sig för en närmare rättskritisk analys. Motivera dina val. (8p)

Fråga 2. (20p)
[Blablabla]
1. Är ovanstående argument sunt? Använd dig av alla metoder du har tillgång till för att visa om argumentet är giltigt eller ogiltigt. Diskutera och positionera argumentets premisser. Är premisserna godtagbara? Hur påverkas bedömningen av om premisserna är godtagbara av olika uppfattningar om Rättstatsprincipen? (10p)
[blablabla]
2. Vad är detta för typ av argument? Hur bedömmer du argumentets logiska styrka? (2p)
[blablabla]
3. Hur skulle olika inriktningar inom den feministiska teorin förklara att fördelningen mellan mön och kvinnor i parlamentet är så ojämn? Skulle de hålla med om att det var ett viktigt mål för jämställdheten att nå en jämnare fördelning i EU- parlamentet samt i EU- kommissionen? Motivera varför /varför inte. (8p)

Fråga 3. (10p)
A. Vad måste föreligga för att Kelsens grundnorm ska kunna förutsättas, och vad åstadkommer den? (3p)
B. Hu ska den vanlige medborgaren gå till väga enligt H. L. Harts teori när han/hon vill ta reda på vilka regler som gäller i samhället? (3p)
C. Enligt filosofen Axel Högerström är verkligheten omedelbart tillgänglig för människorna: ”kunskap” – som han brukar säga- ”är ingenting annat än verklighetens passiva spegelbild”. Redogör för grunddragen i Hägerströms verklighetsuppfattning och kunskapsteori! (4p)

Annonser