20110903-082418.jpg
Denna termin läser vi bland annat internationell rätt. Det är riktigt kul eftersom det handlar mycket om vad som sker och skett i världen. 11/9, dykningar efter Estonia, Kadaffi, ship to Gaza etc.

Ur bokens innehåll:
Folkrätten, staten & statens suveränitet
Folkrättens källor
Statsjurisdiktion och immunitet
Havsrätt
Traktaträtt
Tolkningen av traktater
Statsansvar
Fredlig lösning av internationella konflikter
Mänskliga rättigheter – särskilt om Europakonventionen
Internationell flyktingrätt
Internationell handelsrätt
Internationellt våld
Humanitär rätt

Idag blir det dock Helsingborgs Tingsrätt. Ska lyssna på förhandlingarna i en rättegång om grovt bedrägeri. Det är en stor process, fyra dagar lång och idag är det sista dagen. Så länge dörrarna inte är ”lyckta” har allmänheten alltid tillträde till domstolsprocesser. Både i civilmål och brottmål. Det är en del av Sveriges starka offentlighetsprincip. Alla och envar ska kunna iaktta och se att den dömande makten utövas på rätt sätt. Om du vill göra det går du till närmaste domstol. Det brukar finnas elektroniska tavlor där alla mål anslås. Välj det du vill närvara vid och gå in i salen när de ropar på. Det finns stolar för åhörare längst bak. Man kan komma och gå när förhandlingen har börjat men var diskret. Du behöver inte anmäla dig eller fråga om lov. Idag börjar det kl 9 och håller på till 16. Ganska vanliga tider. En timmes lunch hålls vanligen. Det är nyttigt och lärorikt att se hur det går till i domstol, det borde alla göra någon gång!

Annonser