Till alla glömska, sådana som flyttat utomlands och andra godingar!