Hovrätten över Skåne och Blekinge är en av Sveriges sex hovrätter och har sitt säte i Malmö. I vardagligt tal kallas den ibland för Skånska hovrätten.

Hovrätten över Skåne och Blekinge invigdes den 4 juli 1821 av kronprins Oscar och hade ursprungligen sitt säte i Kristianstad. Det sägs ha berott på att kungen insåg vilken betydelse för landet en egen hovrätt skulle få i denna del av Sverige och sonika bröt ut Skåne och Blekinge från Göta hovrätt och instiftade en egen hovrätt för landskapen. Hovrätten var ursprungligen inrymd i Fortifikationshuset i Kristianstad, men flyttades 1842 till det då nybyggda Stora kronohuset vid Stora Torg.

Eftersom befolkningsutvecklingen var större i Malmö som dessutom blev domkretsens största stad under senare delen av 1800-talet flyttade hovrätten 1917 från Kristianstad till Malmö där man sedan dess haft sitt säte i kanslibyggnaderna vid Malmöhus. År 2009 invigdes hovrättens nya lokaler i kvarteret Flundran norr om kanalen. Den gamla byggnaden är såld till ett fastighetsbolag och kommer att hyras ut som kontor.
(Wikipedia)


Understa byggnaden är den som används nu. Vansinnigt vacker och personalutrymmena rymmer många designmöbler av Arne Jacobsen och Bruno Mattson blandat med ny och antik konst. Mycket smakfullt tillsammans med sten och ek, mycket fönster, vackra mattor och lampor. Storslagen utsikt över Malmö och kanalen. Vilket ställe att jobba på! Snyft snyft, hoppas att vi ses snart igen!


Hann inte ta så många foton men dessa två kommer från det egna biblioteket.

Idag föredrog jag ett mål för tre juristdomare. Lite nervöst men det gick utmärkt och jag fick fina vitsord! En superavslutning på en supervecka 😀

Annonser