Idag är det introduktion och registrering på nya terminen!
Den är uppdelad i två delar. Först Civilprocess och förvaltningsprocess, 12 hp och sedan Straffrätt och straffprocessrätt, 18 hp. Tycker att det ska bli jättekul!

Föreläsningar på schemat första delkursen:
Statlig och privat rättskipning
Det kontradiktoriska förfarandet
Yttre förloppet och förfarandeprinciper I & II
Tvistemålsdomstolarna i ett utvecklingsperspektiv I & II
EKMR och civilprocess
 EU och civilprocess
Processhandlingar
Talerätt och processhinder
Domarrollen
Taleformer
Jura novit curia
Ändring av talan och preklusion
Res judicata
Bevisbörda i tvistemål
Anskaffning av bevisning
Den fria bevisprövningen
Prejudikat
Överrättsprocessen i tvistemål
Skiljeförfarande
Förlikning i tvistemål
Medling
Utsökning I & II
Handläggningen av indispositiva tvistemål (familjemål)
Rättegångskostnader
Utsökning ur ett praktiskt perspektiv
Förvaltningsprocessrätt – bakgrund och grundläggande principer
Talerätt och överklagbarhet
Handläggningsordningen
Bevisprövning och beslut
Förvaltningsrättskipning

Därtill kommer vi att ha 7 olika seminarier där vi i mindre grupper fördjupar oss i svåra frågeställningar. Ovanligt mycket föreläsningar på denna kursen, och lite övningar. Tycker att det ska bli skönt, som skedmatning 😉 Har haft sjukt mycket seminarier och övningar på förra terminen och det kräver väldigt mycket förberedelser, som tar tid från bokläsandet. Tentan på ovanstående blir den 11 mars. Ingen terminstenta denna gången. Phuuuu!!!

Annonser